Poziv na skup “Transferne vještine u doktorskoj izobrazbi” – Sveučilište u Zagrebu, 10. listopada 2011.

Od   /  16. rujna 2011.  /  Komentari isključeni za Poziv na skup “Transferne vještine u doktorskoj izobrazbi” – Sveučilište u Zagrebu, 10. listopada 2011.

Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu Vas poziva na skup “Transferne vještine u doktorskoj izobrazbi” koji će se održati na Sveučilištu u Zagrebu 10. listopada 2011. godine. Cilj skupa je osvijestiti važnost implementacije programa razvoja transfernih vještina tijekom doktorske izobrazbe te upozoriti na ulogu institucija u razvoju takvih programa. Skup je namijenjen svima uključenima u proces doktorske izobrazbe: prodekanima za znanost, voditeljima doktorskih studija, mentorima, savjetnicima, voditeljima istraživačkih timova ali i samim doktorandima.

Skup će se održati u Zvonimirovoj 8 (Velika vijećnica, III. kat). Registracija počinje u 8.30, a skup u 9.15 sati. Radni jezik skupa je engleski.

Obavijest o skupu nalazi se na mrežnim stranicama Ureda.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na skupu, molimo Vas da se prijavite putem online prijavnice.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.