Aktivnosti

Universitas provodi različite aktivnosti namjenjene prvenstveno sveučilišnim nastavnicima i studentima, ne zanemarijući pritom teme dostupne i široj publici. Svoj cilj Udruga ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u raspravama o visokom školstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini; organiziranje izdavačke djelatnosti iz područja unapređivanja kvalitete visokog školstva (izdavanje glasila i drugi oblici informiranja javnosti o radu Udruge, izdavanje materijala o aktivnostima Udruge, izdavanje časopisa i knjiga); organiziranje tribina; evaluacija kvalitete visokoškolske nastave; poticanje i suorganiziranje stalnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika i suradnika putem tečajeva, radionica i ostalih programa; poticanje uključivanja studenata kao aktivnih sudionika visokog školstva; suradnja sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te učlanjivanje u iste; sudjelovanje u izradi prijedloga ili davanje mišljenja o prijedlozima propisa, smjernica, preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruge; organiziranje i provođenje ostalih djelatnosti koje su u skladu s osnovnim ciljevima Udruge.

UNI izjave za javnost

UNI tribine

Tribine o visokom obrazovanju redovni su dio aktivnosti Universitasa još od 2003. godine, a udruga nešto kasnije počinje i s ciklusima znanstveno-popularnih tribina.

Ovdje se nudi kronološki pregled održanih tribina, a više informacija možete pronaći u prilozima.

Ukoliko želite aktivno sudjelovati u programu, pozivamo vas da predložite teme i goste predavače.


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.