Aktivnosti

Universitas provodi različite aktivnosti namjenjene prvenstveno sveučilišnim nastavnicima i studentima, ne zanemarijući pritom teme dostupne i široj publici. Svoj cilj Udruga ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti: sudjelovanje u raspravama o visokom školstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini; organiziranje izdavačke djelatnosti iz područja unapređivanja kvalitete visokog školstva (izdavanje glasila i drugi oblici informiranja javnosti o radu Udruge, izdavanje materijala o aktivnostima Udruge, izdavanje časopisa i knjiga); organiziranje tribina; evaluacija kvalitete visokoškolske nastave; poticanje i suorganiziranje stalnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika i suradnika putem tečajeva, radionica i ostalih programa; poticanje uključivanja studenata kao aktivnih sudionika visokog školstva; suradnja sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama te učlanjivanje u iste; sudjelovanje u izradi prijedloga ili davanje mišljenja o prijedlozima propisa, smjernica, preporuka, standarda i drugih akata koji se odnose na područje djelatnosti Udruge; organiziranje i provođenje ostalih djelatnosti koje su u skladu s osnovnim ciljevima Udruge.

UNI izjave za javnost

UNI tribine

Tribine o visokom obrazovanju redovni su dio aktivnosti Universitasa još od 2003. godine, a udruga nešto kasnije počinje i s ciklusima znanstveno-popularnih tribina.

Ovdje se nudi kronološki pregled održanih tribina, a više informacija možete pronaći u prilozima.

Ukoliko želite aktivno sudjelovati u programu, pozivamo vas da predložite teme i goste predavače.


RSS  |  Facebook