O nama

Udruga za razvoj visokoga školstva “Universitas” osnovana je 1. lipnja 2000. godine.

Cilj Udruge je razvijati visoko školstvo u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na poboljšanje njegove kvalitete.

Ključna područja rada Udruge su:

  • unapređivanje rada visokoškolskih institucija,
  • usavršavanje kvalitete visokoškolske nastave te osposobljavanje i usavršavanje visokoškolskih nastavnika i suradnika,
  • poticanje i promicanje autonomnosti, slobode i digniteta znanstvene i nastavne djelatnosti na visokim učilištima,
  • poticanje razvojno-istraživačke djelatnosti u području visokog školstva
Opširnije o Udruzi

Universitas: Prvih 10 godina – monografija


RSS  |  Facebook

Svečana javna prezentacija Udruge održana je u listopadu 2000. godine u Auli magni Rektorata Sveučilišta u Rijeci, uz prisustvo i pozdravni govor tadašnjeg v.d. rektora Sveučilišta u Rijeci akademika Daniela Rukavine. Na svečanosti je inauguralno predavanje “Universities in the new millenium” održao Lewis Elton, professor emeritus na University College London. Od osnivanja, članovi Udruge rade na uspostavljanju međunarodnih veza pa je Udruga primljena u članstvo International Consortium for Educational Development (ICED) kao jedina udruga iz Hrvatske. Uspostavljena je i dobra suradnja sa Slovenskim društvom za visokoškolsku didaktiku (SDVD). Već se od samog početka djelovanja djelatnost Udruge profilira u pravcu davanja podrške sveučilišnim nastavnicima za usavršavanje rada u nastavi. Tako je 2002. godine održan ciklus hrvatsko-britanskih radionica pod nazivom „Quality Management in Higher Education“, a započet je i rad na Programu inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS) kojega je podupirao Institut Otvoreno društvo – Hrvatska i u okviru kojega je uređena brošura Kako unaprijediti visokoškolsku nastavu: iskustva, problemi i perspektive (urednica: prof. dr. sc. Jasminka Ledić). Te iste godine pripremljen je i projekt “Tribine o visokom obrazovanju” (u okviru programa Developing Public Awareness Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska), s kojim se započelo 2003. godine, i nastavilo do danas.

Kao dokaz uspješnoga petogodišnjeg rada na nacionalnoj i međunarodnoj razini, od 8. do 11. travnja 2005. godine Universitas postaje organizator i domaćin značajnog međunarodnog skupa – godišnje skupštine međunarodne organizacije International Consortium for Educational Development in Higher Education (ICED) pod nazivom «Creating Teaching Quality Culture in Higher Education». Većina tadašnjih članova Universitasa sudjelovala je u pripremi, organizaciji i provođenju skupa. Predsjednica organizacijskog odbora bila je dr. sc. Vesna Kovač. Iste je godine Universitas dobio još jedno priznanje, ovoga puta na nacionalnoj razni. Godine 2005. osnovana je Nacionalna skupina za praćenje provedbe Bolonjskog procesa, te je Universitas bio pozvan da predloži svojeg predstavnika u članstvo. Radilo se o jedinstvenoj situaciji u kojoj je jedno nacionalno tijelo prepoznalo organizaciju civilnoga društva kao partnera u koordinaciji pitanja vezanih uz obrazovnu politiku. Dogovoreno je da se članovi Universitasa u većoj mjeri uključe u rad skupine i pripremaju osvrte na ključne točke o kojima se raspravlja. Tadašnja predsjednica dr. sc. Vesna Kovač bila je predstavnica Universitasa.

I sljedećih pet godina svoje djelatnosti Universitas usmjerava na podršku sveučilišnim nastavnicima za rad u nastavi. Program INIOS izvodio se za nastavnike Građevinskog i Filozofskog fakulteta u 2007. godini, kada je prvi puta izveden i Syllabus – novi pristup izradi izvedbenih programa za nastavnike Učiteljskog fakulteta, a te je godine započeto i s izvođenjem programa podrške nastavnicima u metodologiji istraživanja (primjeni statističkih metoda) nazvan UniversiStat. Ovaj je program izazvao veliki interes pa se od akademske 2009. godine izvodi u suradnji s IT akademijom Sveučilišta u Rijeci pod nazivom UniStat. Od 2006. godine Universitas surađuje u organizaciji i izvođenju Festivala znanosti (organizacija prigodne tribine u okviru programa Festivala). Posljednjih godina aktivnost Universitasa snažnije se okreće prema studentima, pa Universitas uvodi iznimno uspješan i (izvan Rijeke tražen) program Kako se uspješno predstaviti životopisom (osposobljavanje studenata za uspješnu vlastitu prezentaciju pred budućim poslodavcima), čiji su voditelji mr. sc. Gordan Đurović i dr. sc. Mihaela Matešić, oboje s Filozofskog fakulteta u Rijeci. Ovaj projekt financijski podržava Zaklada Sveučilišta u Rijeci, a razvijena je i uspješna suradnja sa Studentskim savjetovališnim centrom. Na prijedlog Universitasa prof. dr. sc. Jasminka Ledić, sadašnja predsjednica, dobila je 2003. godine Godišnju državnu Nagradu „Ivan Filipović“ za doprinos razvoju visokog obrazovanja. Universitas je dao potporu svojoj članici dr. sc. Rajki Jurdana-Šepić koja je za akademsku 2004./2005. godinu dobila nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci, a članica Udruge prof. dr. sc. Nada Bodiroga također je, na prijedlog Universitasa dobila nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za rad u akademskoj godini 2007./2008. Universitas od 2009. godine ima i jednog počasnog člana, akademika Daniela Rukavinu, bivšeg rektora Sveučilišta u Rijeci. Članovi Universitasa su sveučilišni nastavnici i studenti, najviše sa Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, iako ima i članova iz drugih (sveučilišnih) gradova. Svi članovi upravljačkih tijela (Izvršni i Upravni odbor) svoje funkcije obavljaju volonterski.