Upravljačka tijela

Predsjednica Udruge

 

Jasminka Ledić

Jasminka Ledić 1447299937_cv

Predsjednica Udruge
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: jledic [at] ffri.hr

 

 

Upravni odbor

 

Petar Bezinović

Petar Bezinović 1447299937_cv

Član Upravnog odbora
Samostalni savjetnik za obrazovanje
Mail: petar.bezinovic [at] gmail.com

 

Vesna Kovač 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: vkovac [at] ffri.hr

 

Jasna Krstović

Jasna Krstović 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora 
Sveučilišna profesorica u mirovini, savjetnica za obrazovanje rektorice Sveučilišta u Rijeci
Mail: jasna.krstovic [at] uniri.hr

 

Mihaela Matešić

Mihaela Matešić 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: mmatesic [at] ffri.hr

 

Petra Pejić Papak

Petra Pejić Papak 1447299937_cv

Članica Upravnog odbora
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: petra.pejic.papak [at] gmail.com

 

 

Izvršni odbor

 

Nadja Čekolj

Nadja Čekolj 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: nadja.cekolj [at] ffri.uniri.hr

 

Bojana Ćulum Ilić

Bojana Ćulum Ilić 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: bculum [at] ffri.hr

 

Ivana Miočić

Ivana Miočić 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: ivana.miocic [at] gmail.com

 

Bojana Vignjević Korotaj

Bojana Vignjević Korotaj 1447299937_cv

Članica Izvršnog odbora
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Mail: bojana.vignjevic [at] ffri.uniri.hr


RSS  |  Facebook

Petar Bezinović, dipl. psiholog, znanstveni je savjetnik u interdisciplinarnom području obrazovanih znanosti. Tijekom karijere radio je kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zadru, kao docent i izv. profesor na Sveučilištu u Rijeci te kao istraživač na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Na studiju psihologije, među ostalima, predavao je metodološku grupu predmeta kao i kolegije Teorije ličnosti i Etika u psihologiji. Tijekom rada na Sveučilištu u Rijeci u dva mandata obavljao je funkciju pročelnika Odsjeka za psihologiju, bio je pokretač i voditelj studentskog savjetovališta, pomoćnik rektora za područje kvalitete visokoškolskog obrazovanja i voditelj sveučilišnog centra za unaprjeđenje kvalitete. Od ostalih poslova i funkcija bio je član pregovaračkog tima za pristup Republike Hrvatske u Europsku uniju u poglavlju 'Obrazovanje i kultura'. Kao privremeni ravnatelj radio je na ustroju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te je u jednom kasnijem mandatu bio i predsjednik Upravnog vijeća te institucije. Bio je koordinator izrade Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u području predtercijarnog obrazovanja te član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. Vodio je niz istraživačkih i razvojnih projekta na nacionalnoj razini, poput uvođenja državne mature u hrvatski školski sustav i razvoja metodologije samovrednovanja škola. Trenutno je angažiran kao savjetnik u području obrazovanja na regionalnim i međunarodnim razvojnim projektima. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Nadja Čekolj je asistentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju i Odsjeku za sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na projektu „Pedagoški aspekti odnosa u obitelji“ (potpora Sveučilišta u Rijeci), a trenutno je doktorandica na projektu „Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“ kojeg podupire Hrvatska zaklada za znanost te suradnica na projektu „Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj“ (potpora Sveučilišta u Rijeci). Članica je Universitasa od 2017. godine. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Bojana Ćulum Ilić zaposlena je kao izvanredna profesorica na Odsjeku za pedagogiju pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Glavni znanstveno-istraživački interesi obuhvaćaju područje treće i civilne misije sveučilišta, angažiranog sveučilišta, područje pedagogije rada s mladima, volontiranja, školskih volonterskih programa i građanskog odgoja i obrazovanja. Tijekom akademske godine 2015/2016 boravila je na Portland State University (OR, USA) kao Fulbright stipendistica. Voditeljica je projekta “Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja”, kojega financira Hrvatska zaklada za znanost. Kao istraživačica i ekspertkinja angažirana je na tri međunarodna Erasmus+ projekta usmjerena istraživanju i razvoju suradnje sveučilišta i lokalne zajednice te profesionalizaciji rada s mladima. Jedna je od urednica časopisa International Journal for Research in Service-Learning and Community Engagement. Inicirala je članstvo Sveučilišta u Rijeci u Talloires mrežu visokoškolskih institucija posvećenih društvenoj odgovornosti i angažmanu u zajednici te je imenovana kao sveučilišna predstavnica i tu funkciju obnaša od 2008. godine. Članica je Universitasa od osnivanja od kada u različitim mandatima sudjeluje u radu upravljačkih i izvršnih tijela. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.

Bojana Vignjević Korotaj je asistentica pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci te je na istom Odsjeku i doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije. Završila je diplomski studij pedagogije i engleskog jezika i književnosti također pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Svoje dosadašnje radno iskustvo stjecala je radeći kao pedagog u učeničkom domu te kao nastavnik engleskog jezika u obrazovanju odraslih. Njezini istraživački interesi povezani su sa visokim obrazovanjem, strukovnim obrazovanjem te pitanjima profesionalnog identiteta akademskih i odgojno-obrazovnih djelatnika. U nastavnoj djelatnosti suradnica je na kolegijima Metodika rada pedagoga, Školski savjetodavni rad, Interkulturalni odgoj i obrazovanje te Pedagogija i profesionalni razvoj. Članica Universitasa je od 2015. godine. Znanstveni opus dostupan je na poveznici.