Diplomski rad u praksi

Od   /  12. ožujka 2011.  /  Nema komentara

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo na kojem je prva generacija studij završila tijekom 2010. godine predviđa mogućnost izvedbe dijela diplomskog rada kroz suradnju s institucijama ili tvrtkama s kojima Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci takvu suradnju uspostavi.

Model prema kojem, od 30 ECTS koliko nosi izrada diplomskog rada, student do 15 ECTS može ostvariti kroz praktični rad u projektnom birou, laboratoriju, gradilištu ili bilo gdje drugdje uspostavljen je kako bi se osiguralo da studenti i prije završetka studija iskuse konkretno radno okruženje te kroz boravak na ovako organiziranoj praksi-izradi diplomskog rada razviju i one praktične vještine i stručne kompetencije koje je teže razvijati na Fakultetu.

Više informacija na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Oznake: , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook