EFRI International Business Workshops 2018 – Ekonomski fakultet u Rijeci

Od   /  13. svibnja 2018.  /  Nema komentara

Prenosimo poziv na otvorenje novog ciklusa programa „ EFRI International Business Workshops 2018“ u ponedjeljak, 14. svibnja 2018. godine, s početkom u 10 sati (dvorana Aneksa, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci).

Na svečanom djelu otvorenja govorit će:

  • Tomislav Galović – voditelj projekta
  • Danijela Sokolić – prodekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta U Rijeci
  • Blanka Kalokira, viša stručna suradnica HGK – Županijske komore Rijeka
  • Tihomir Čordašev – predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke
  • Petar Mamula – zamjenik župana Primorsko-goranske županije

Šestodnevna međunarodna radionica „Pregovaranje u međunarodnom poslovanju / EFRI International Business Workshop“ na Ekonomskom fakultetu u Rijeci okupit će od 14. do 20. svibnja 2018. godine, dvadeset studenta iz zemalja članice EU, koji će kroz pomno osmišljen program na engleskom jeziku usavršavati svoje komunikacijske vještine u području međunarodnog poslovanja. Studenti koji uspješno polože sve module dobivaju IB&M certifikat te ostvaruju 6 ECTS bodova za koje mogu zatražiti priznanje pri matičnim Sveučilištima. Sudionici radionice dolaze iz Nizozemske, Cipra, Njemačke i Hrvatske. Specifičnost radionice su znanstvena dimenzija – predavanja su temeljena na znanstvenim istraživanjima predavača i stručna dimenzija programa – predavanja obuhvaćaju praktična iskustava, terensku nastavu i rezultat su suradnje s institucijama javnog i poslovnog sektora.

Ekonomski fakultet kroz ovu radionicu te kroz programe formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i studijski smjer na engleskom jeziku, razvija se u smjeru internacionalizacije programa te povećanja međunarodne vidljivosti među visokoškolskim institucijama.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.