I nakon Previšića Previšić: Rektor Boras nameće voditelja Hrvatskih studija

Od   /  04. listopada 2016.  /  Nema komentara

Senat Sveučilišta u Zagrebu gotovo je jednoglasno odlučio o razrješenju dekana Filozofskog fakulteta (FFZG) Vlatka Previšića, ali na Zagrebačkom Sveučilištu više je od jednog Previšića. Scenarij sličan onom koji je doveo do krize na Filozofskom fakultetu (FFZG) upravo se odvija i na Hrvatskim studijima.

Više u članku portala lupiga.com.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook