European Association of University Professors (EuAUP) – Invitation to join

Od   /  21. rujna 2015.  /  Komentari isključeni za European Association of University Professors (EuAUP) – Invitation to join

Prenosimo:

Dear colleagues,

EuAUP (European Association of University Professors) is an association under formation aiming at promoting values of higher education, expert and scientific researches with emphasis on young scientists, mentors and possibilities of use of European funds for higher education purposes. The activities of the Association are directed toward mutual collaboration of all scientific institutions, professors, teachers, assistants and young scientists in the European Union area and wider.

In order to establish a long-term collaboration between all professors, instructors, assistants, and other educators in higher education in the European Union and the institutions in which they work and operate, it is the intention of „EuAUP – association under formation“ to bring together all people involved in higher education of young people, scientific work, and promotion of higher education as a requirement for a long-term sustainable development. As the first step to fulfil this intention, EuAUP invites you to join the Association, become its active member, and be informed on a regular basis about the activities of the Association. For the purposes of promotion of the activities of EuAUP association, membership is free of charge until the end of 2015, and all members will receive additional discounts on various seminars, trainings and conferences to be organized by the Association.

At the end of October, EuAUP association is organizing an electoral assembly in its newest member (Republic of Croatia). It will take place in Zagreb, on 29–30 October 2015, at the hotel International. All bodies of the Association will be established in the assembly session and a president, as well as a secretary and the bodies of the Association, will be elected. The goal of the Association is to operate and have its representative in each EU member country. All members that express their interest in joining the Association and fill out the form for membership until 30/09/2015 will receive a notification about the possibility to stand for various positions in the Association (president, secretary, bodies of the Association, representatives in various countries). After the expression of interest, the Association will establish an electoral commission, evaluate the CVs of all candidates by position, and propose a list of max. 5 candidates for each position, who will then be voted on in the assembly session. Voting will be carried out in the electoral assembly to be held on 30/10/2015 in Zagreb, and all members will subsequently receive more information by email.

If you want to join the Association, please fill out the form for membership on: http://www.euaup.org/150/EN or visit www.euaup.org.

Moreover, we kindly ask you to forward this letter to all those people in your institution (or beyond) that, in your opinion, could be interested in joining the Association i.e. standing for a position within the Association in the electoral assembly to be held on 30/10/2015.

On the same day, besides the electoral assembly, EuAUP association will organize a conference with the working title:

„Joint Scientific Papers by Professors/Assistants and Students / Young Researches“

The conference will focus on presenting scientific papers resulting from collaboration between professors/assistants (as mentors) and students (as future young researches). More information on the conference can be found on: www.euaup.org.

Should you need further information, please feel free to send us an email on the address: .

Kind regards,

Association coordinator

Jessica Wilson, w.s.

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.