EIFL webinar on Directory of OA Journals (DOAJ) and Directory of OA Books (DOAB)

Od   /  26. veljače 2015.  /  Komentari isključeni za EIFL webinar on Directory of OA Journals (DOAJ) and Directory of OA Books (DOAB)

Prosljeđujemo poziv na webinar o pronalaženju otvoreno dostupnih znanstvenih članaka objavljenih u časopisima preko DOAJ platforme (Directory of Open Access Journals) te otvoreno dostupnih monografija preko DOAB platforme (Directory of Open Access Books). Napominjemo da je obavezna registracija za sudjelovanje putem poveznice: http://tinyurl.com/k4z46cm

The EIFL Open Access Programme and the EIFL Licensing Programme will hold a joint webinar to show how to search for and find Open Access e-resources. Dom Mitchell from the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Ronald Snijder from the Directory of Open Access Books (DOAB) will join us to present the respective platforms and answer any questions.

DOAJ is an online directory that indexes and provides access to quality OA peer-reviewed journals. Currently it includes 10,240 OA journals (6,097 of them are searchable at article level) from 136 Countries (1,842,976 OA articles). Dom Mitchell, Community Manager, DOAJ, will provide updates about DOAJ.

DOAB is an online directory that indexes and provides access to academic OA peer-reviewed books. Currently it includes 2757 OA academic peer-reviewed books from 94 publishers. Ronald Snijder, OAPEN www.oapen.org Foundation and DOAB, will talk about DOAB.

Date: 11 March 2015

Time: 10:00 GMT / 11:00 CET

Target audience: researchers, librarians, editors and publishers.

How to participate: please register here: http://tinyurl.com/k4z46cm

We will email the login institutions before the webinar.

URL: http://www.eifl.net/events/eifl-webinar-open-access-journals-and-books

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.