Poziv na tribinu – Kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Od   /  25. svibnja 2014.  /  Komentari isključeni za Poziv na tribinu – Kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci upućuje poziv na javnu tribinu o Nacrtu Kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Tribina će se održati 27. svibnja 2014. godine, s početkom u 13:00 sati na Učiteljskom / Filozofskom fakultetu (Kampus) u predavaonica 006.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je 20. svibnja 2014. javnu raspravu o Nacrtu Kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, čiji je sastavni dio kurikulum predškole.

Dokument će predstaviti prof.dr.sc. Edita Slunjski s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predsjednica stručnog povjerenstva za izradu Kurikuluma sa svojim suradnicama – članicama povjerenstva: prof.dr.sc. Lidijom Vujičić, Učiteljski fakultet u Rijeci, Davorkom Guštin višom savjetnicom za predškolski odgoj AZOO, Karmen Pavlić i Anom Franko, magistricama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Helenom Burić, prof., pedagoginjom dječjeg vrtića Siget u Zagrebu.

Moderatorica tribine biti će prof.dr.sc. Jasna Krstović.

Poziv na tribinu

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.