Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske vrednovatelje škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija

05.22.2018  |  No Comments

Prenosimo Javni poziv kandidatima koji će se prijaviti za vanjske vrednovatelje škola u sklopu pilot-projekta Vanjsko vrednovanje osnovnih škola i gimnazija.

Državni stručni skup, cjelovito vanjsko vrednovanje – poticaj unapređivanju kvalitete predtercijarnoga obrazovanja

02.12.2017  |  No Comments

Prenosimo poziv na Državni stručni skup ravnatelja osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova pod nazivom Cjelovito vanjsko vrednovanje – poticaj unapređivanju kvalitete predtercijarnoga obrazovanja koji će se … Nastavi čitati

Pozivnica na predavanje prof. Ferre Laeversa

10.29.2014  |  Komentari isključeni za Pozivnica na predavanje prof. Ferre Laeversa

Prenosimo poziv na predavanje uvaženog profesora Ferre Laeversa iz Belgije koji će sa svojom suradnicom Julijom Moons gostovati na Učiteljskom fakultetu u Rijeci u srijedu 5. studenog … Nastavi čitati

Maja Jukić na čelu NCVVO-a

01.27.2014  |  Komentari isključeni za Maja Jukić na čelu NCVVO-a

Izabrana je nova ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Više pročitajte u članku HRT-a.

Goran Sirovatka smijenjen jer je plaćao bez natječaja i bez mjere

05.09.2013  |  Komentari isključeni za Goran Sirovatka smijenjen jer je plaćao bez natječaja i bez mjere

Zbog dodjele poslova mimo javnog natječaja, isplate previsokih autorskih honorara za intelektualne i druge usluge, pokrivanje visokih iznosa putnih troškova, protuzakonite isplate prekovremenih sati i niza drugih … Nastavi čitati

RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.