Zapisnik_UO Universitas_3.04.2024.

04.10.2024  |  Komentari isključeni za Zapisnik_UO Universitas_3.04.2024.

Zapisnik_1zajednicka sjednicaIO_UO2023

04.10.2024  |  Komentari isključeni za Zapisnik_1zajednicka sjednicaIO_UO2023

Zapisnik_1zajednicka sjednicaIO_UO2022

04.10.2024  |  Komentari isključeni za Zapisnik_1zajednicka sjednicaIO_UO2022

Zapisnik sa sjednice UO_2021

04.10.2024  |  Komentari isključeni za Zapisnik sa sjednice UO_2021

Zapisnik sa sastanka UO Universitasa- travanj 2023.

04.10.2024  |  Komentari isključeni za Zapisnik sa sastanka UO Universitasa- travanj 2023.

Zapisnik_UO_konstituirajuca_sjednica_16. travnja 2019.

02.03.2020  |  Komentari isključeni za Zapisnik_UO_konstituirajuca_sjednica_16. travnja 2019.

ZapisnikUO_2sjednica_2019

02.03.2020  |  Komentari isključeni za ZapisnikUO_2sjednica_2019

Zapisnik_sjednice_UO_IO_5.11.2018. PPP

11.25.2018  |  Komentari isključeni za Zapisnik_sjednice_UO_IO_5.11.2018. PPP

Zapisnik_3_sjednica_UO_0902-12022018

02.15.2018  |  Komentari isključeni za Zapisnik_3_sjednica_UO_0902-12022018

Zapisnik_2_sjednica_UO_06062017

06.07.2017  |  Komentari isključeni za Zapisnik_2_sjednica_UO_06062017
RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.