Poziv na webinar How can you provide even better support for 1st year students in transition to HE?

Od   /  15. svibnja 2024.  /  Nema komentara

Prosljeđujemo poziv za sudjelovanje u webinaru organiziranom u sklopu Erasmus+ projekta “Supporting Teachers who Support Student Transition (START)” koji će se održati 27. svibnja 2024., 11.00-12.30 CEST.

Nadamo se da se možete pridružiti ovom webinaru i proslijediti ovu pozivnicu s kolegicama i kolegama u svojoj ustanovi i šire u vašoj mreži nastavnika. Prijaviti se možete putem Google forms poveznice: https://forms.gle/Miuya9FWaP3f4JTf7

 

This is a free online event organised within an Erasmus+ “Supporting Teachers who Support Student Transition (START)” project. Date and time: 27th May 2024, 11.00-12.30 CEST.

 

We aim to reach

(1) those teaching first-year undergraduate students,
(2) faculty/educational/staff developers who work with those who teach first-year undergraduate students,
(3) those in change of undergraduate programmes, &
(4) those who are responsible for promoting and rewarding inclusive excellence in higher education teaching.

 

This time, we would like to share

1) the “How good am I at supporting student transition?” Self-Assessment Tool which articulates behaviours students, academics & faculty developers find most helpful and effective in supporting diverse students in transition to Higher Education; and
2) the first elements of the “How can I help my first-year students engage, persist & succeed?” Handbook that offers tips about how to go about certain typical actions of first-year students that tend to leave academics at a loss.

 

You can learn more about our project at www.supportingstart.eu

Erasmus+ START project Multiplier Event 27th May 2024 11.00 CEST

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.