Priprema Godišnje skupštine Universitasa

Od   /  26. ožujka 2021.  /  Nema komentara

Poštovani i dragi članovi Universitasa,

Nadam ste da ste uočili vijest koju smo nedavno objavili, https://www.universitas.hr/2021/03/gradskom-vijecu-grada-rijeke-upuceni-prijedlozi-javnih-priznanja-grada-rijeke-u-2021-godini/. Radi se o prijedlogu da se Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ dodijeli Universitasu za izniman doprinos u dvadesetogodišnjoj javnoj djelatnosti na unapređivanju visokog obrazovanja, o čemu će Gradsko vijeće odlučivati na svojoj sjednici krajem ožujka. Vjerujem da svi imamo razloga unaprijed se radovati ovom velikom priznanju.

Također, želim ponovo najaviti održavanje Godišnje skupštine, koju planiramo u tjednu od 12. do 16. travnja. Radi se o izbornoj skupštini, na kojoj moramo izabrati sastav tijela Udruge (upravni odbor, izvršni odbor, predsjednik) na razdoblje od 2 godine. Zbog epidemiološke situacije smatramo da je evidentno da Skupštinu treba planirati online. Predviđamo uvodni online sastanak, a onda online glasanje. Da bismo pripremili obrazac za glasanje bilo bi dobro unaprijed znati prijedloge članstva za sastav tijela. Zato vas molim da nam do četvrtka, 1. travnja 2021. godine (ne, nije šala 🙂 ) na adresu uputite vaše prijedloge za sastav tijela Udruge (upravni odbor, izvršni odbor, predsjednik) kako bismo vaše prijedloge mogli uvrstiti u obrazac za glasanje.

Srdačni pozdrav,
Jasminka Ledić, predsjednica Universitasa

Oznake: , , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.