Panel rasprava na temu „STEM & djevojke“

Od   /  05. veljače 2020.  /  Nema komentara

U povodu Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti, 11. veljače 2020. godine, u 13:00 sati u Ri Hub-u, u organizaciji Grada Rijeke održat će se panel rasprava na temu „STEM & djevojke“.

Cilj skupa je potaknuti raspravu o izazovima s kojima se suočavaju djevojke i žene u STEM (science, technology, engineering i mathematics) području te doprinijeti razbijanju rodno uvjetovanih predrasuda.

U panel raspravi i prezentaciji uspješnih projekata sudjelovat će:

  • dr.sc. Rajka Jurdana Šepić, redovita profesorica Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci,
  • Jana Blažević Marčelja, mag. oec., voditeljica edukacijskog centra i savjetnica za pokretanje poduzetničkog pothvata i cjenovne strategije – Step Ri znanstveno – tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci,
  • Sanjin Smajlović, bacc. inf. predavač, informatičar i grafički dizajner u Centru tehničke kulture Rijeka.

Nakon događanja izradit će se preporuke u smjeru poticanja jednakosti i uključivanja djevojčica i dječaka u STEM područje već od najranije dobi.

Podršku pri realizaciji pružaju studentice završne godine diplomskog studija pedagogije.

Iako je namijenjeno u prvom redu mladima, otvoreno je za sve koje ova tema zanima.

Broj mjesta za sudjelovanje je ograničen se mole zainteresirani da svoj dolazak najave putem e-maila: najkasnije do 8. veljače 2020. godine.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.