Priopćenje Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci

Od   /  15. siječnja 2020.  /  Nema komentara

Temeljem odredbi Dodatka Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci kojima se određuje djelokrug njegova rada, Vijeće časti daje priopćenja vezana uz provedbu Etičkog kodeksa i uočenih pojavnosti u akademskoj zajednici.

Priopćenje Vijeća časti pročitajte na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook