Prva konvencija UNa o visokom obrazovanju – priznavanje inozemnih kvalifikacija

Od   /  05. prosinca 2019.  /  Nema komentara

Dana 25. studenog 2019. godine, države članice UNESCO-a usvojile su prvu konvenciju Ujedinjenih naroda o visokom obrazovanju. Na plenarnoj sjednici 40. zasjedanja Generalne konferencije podržana je Globalna konvencija o priznavanju (inozemnih) kvalifikacija u visokom obrazovanju. Više informacija na poveznici
https://www.developmentaid.org/#!/news-stream/post/54961/unesco-adopts-the-first-united-nations-international-treaty-on-higher-education


RSS  |  Facebook