Poziv na konferenciju 4. Dani obrazovnih znanosti / 4th Days of Educational Sciences – Call for Papers

Od   /  16. svibnja 2018.  /  Nema komentara

Prenosimo poziv na konferenciju 4. Dani obrazovnih znanosti.

Cijenjene kolegice i kolege,

željeli bismo Vas podsjetiti da će se znanstvena konferencija 4. Dani obrazovnih znanosti održati 25. i 26. listopada 2018. godine u Zagrebu u organizaciji Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu – Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja.

Molimo imajte na umu kako je rok za prijavu sažetaka 01. lipnja 2018. godine.

Dani obrazovnih znanosti su bijenalni znanstveni skup kojim se otvara prostor za suradnju i umrežavanje istraživača koji obrazovne fenomene istražuju u okviru različitih znanstvenih disciplina. Ovaj skup omogućuje razmjenu spoznaja i rezultata istraživanja o različitim obrazovnim temama te afirmaciju obrazovnih znanosti u široj akademskoj i stručnoj javnosti.

Čast nam je najaviti da će ove godine plenarna predavanja održati dr. sc. Inga Tomić-Koludrović s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar te profesor emeritus Alistair Ross sa Sveučilišta London Metropolitan.

Pozivamo vas da aktivnim sudjelovanjem i prezentacijom rezultata vlastitih istraživanja doprinesete uspješnom radu konferencije.

Detaljnije obavijesti o konferenciji, načinima sudjelovanja te prijavi radova možete potražiti na web stranici http://www.idi.hr/doz2018.

Srdačno vas pozdravljamo i veselimo se vašem dolasku,

Predsjednik Programsko-organizacijskog odbora
Dr. sc. Saša Puzić

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja

Amruševa 8/II, 10000 Zagreb

Oznake: , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.