Članstvo u Udruzi “Universitas” u 2018. godini

Od   /  08. siječnja 2018.  /  Nema komentara

Budući da se broj članova iz godine u godinu mijenja, Udruga Universitas ove je, kao i protekle dvije godine, odlučila dostaviti poziv za obnovu članstva svim dosadašnjim članovima.

Novoizabrane članove srdačno pozdravljamo i pozivamo na uplatu članarine u cilju aktivacije članstva, članove iz 2017. godine podsjećamo na obnovu članarine i u 2018. godini, a ranije članove pozivamo da nam se ponovno pridruže.

Sve zaninteresirane za članstvom u Udruzi u 2018. godini molimo da uplatu izvrše što prije, a najkasnije do petka 19. siječnja 2018. godine. Uplata članarine od iznimne nam je važnosti zbog planiranja godišnje skupštine. O terminu održavanja godišnje skupštine bit ćete na vrijeme informirani.

Članarina, u skladu s odlukom Skupštine, i dalje iznosi 10,00 kn za studente (na svim razinama studija – preddiplomske, diplomske, specijalističke i doktorske), 50,00 kn za članove umirovljenike te 100,00 kn za ostale članove. Počasni članovi izuzimaju se iz plaćanja godišnje članarine. Informacije o pravima i obvezama članova Universitasa dostupne su u Statutu Udruge – http://www.universitas.hr/uni-dokumenti/

Uplatu članarine molimo da izvršite prema sljedećim podacima:

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“, Sveučilišna avenija 6, HR-51000 Rijeka

Žiro račun: 2402006-1100129526 (Erste banka)

IBAN: HR1524020061100129526

Model: HR00 Poziv na broj primatelja: OIB člana

Svrha uplate: Ime i prezime člana – Članarina za 2018.

Iznimno je važno da u pozivu na broj navedete svoj OIB budući da nam je taj podatak važan za bazu članova jednako kao što Vas molimo da obavezno pod svrhu uplate navedete Vaše ime i prezime.

Zbog otežanog (u nekim slučajevima i nemogućeg) otkrivanja identiteta onih koji su proteklih godina vršili uplatu članarine u pošti (s obzirom da u transakciji nije bilo navedeno ime i prezime, nego samo broj pošte), molimo sve članove, ako je moguće, da takav način plaćanja izbjegavaju.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.