20. simpozij: 1st Rijeka Forum on Neurodegenerative Diseases

Od   /  13. listopada 2017.  /  Nema komentara

20. simpozij se održava u organizaciji HAZU Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci, a u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka i HLZ-Podružnica Rijeka.

Tema simpozija je: 1st Rijeka Forum on Neurodegenerative Diseases

Skup će se održati 17. LISTOPADA 2017. u 9,00 sati u zgradi Sveučilišnih Odjela na Kampusu.

Program 20. simpozija

Oznake: , , ,


RSS  |  Facebook