[INTERVJU] Profesor Damir Bakić, član Senata SuZG: Kredibilitet uprave i Senata ozbiljno je doveden u pitanje

Od   /  17. rujna 2017.  /  Nema komentara

Senat Sveučilišta prema Statutu je stručno tijelo Sveučilišta. Broji 70 članova i donosi odluke o pitanjima razvoja i djelatnosti Sveučilišta, donosi Statut i proračun, bira i razrješuje rektora i prorektore, odlučuje o studijskim programima, daje suglasnost na statute sastavnica, donosi planove zapošljavanja i akte o ustrojstvu radnih mjesta… Kako bilo, u rukama Senata najvažnije su zadaće upravljanja Sveučilištem kroz donošenje odluka. Jedan od 70 članova Senata je i prof.dr.sc. Damir Bakić sa Zavoda za matematičku analizu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

U brojnim spornim odlukama, koje je Senat usvajao od rujna prošle godine, profesor Bakić u svojim je raspravama na sjednicama Senata bez iznimke upozoravao na dvojbenost navedenih odluka. Odluke su to koje su pridonijele produbljavanju kriza prvenstveno na Filozofskom fakultetu i na Hrvatskim studijima.

Više pročitajte u članku portala Srednja.hr.

Oznake:


RSS  |  Facebook