19. simpozij: Hormones and cytokines in inflammation and pregnancy

Od   /  10. rujna 2017.  /  Nema komentara

19. simpozij se održava u organizaciji HAZU Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci, u suradnji s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske-Podružnica Rijeka, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, KBC Rijeka i HLZ-Podružnica Rijeka.

Tema simpozija: HORMONES AND CYTOKINES IN INFLAMMATION AND PREGNANCY

Skup će se održati 12. rujna 2017. u 9,00 sati u zgradi Sveučilišnih Odjela na Kampusu.

Program 19. simpozija

Oznake: , , , ,


RSS  |  Facebook