Blaženka Divjak – nova ministrica znanosti i obrazovanja?

Od   /  08. lipnja 2017.  /  Nema komentara

HNS za novu ministricu znanosti i obrazovanja predlaže nestranačku osobu, Blaženku Divjak s Fakulteta organizacije i informatike. Riječ je o redovitoj profesorici koja je sudjelovala na nedavnom prosvjedu za kurikularnu reformu gdje se tražila ostavka ministra Barišića i Dijane Vican. Divjak je zamalo postala rektorica Sveučilišta u Zagrebu 2014., ali je izgubila od Damira Borasa za svega četiri glasa. U posljednjih godinu dana često kritizira netransparentne i vrlo upitne poteze uprave Sveučilišta oko Hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta pa je tako stala na stranu profesora HS-a u štrajku. Rektoru nije ostala dužna ni kada je makinacijama produživao svoj mandat prelaskom na Učiteljski fakultet u Petrinji, a jasno se protivi i već famoznom ‘Lex Boras’. U javnoj raspravi o HKO-u stala je na stranu studenata stručnih studija i jedna je od rijetkih osoba koja je javno u posljednjih godinu dana argumentirala svoje stavove o nužnosti kvalitetnog i transparentnog Sveučilišta, dok su mnogi šutili. Čini se da je njezin angažman protiv aktualnih moćnika u znanstvenoj zajednici urodio plodom jer bi upravo ona trebala postati nova ministrica znanosti i obrazovanja, ako dođe do sporazuma HNS-a i HDZ-a.

Više pročitajte u članku portala Srednja.hr.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.