18. simpozij Zavoda za biomedicinske znanosti HAZU-a u Rijeci

Od   /  26. travnja 2017.  /  Nema komentara

Pozivamo vas na 18. simpozij koji se održava u organizaciji HAZU Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci, a u suradnji sa Akademije medicinskih znanosti Hrvatske-Podružnica Rijeka, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijec, KBC Rijeka, Hrvatskim društvom za digestivnu kirurgiju i HLZ-Podružnica Rijeka.

Tema skupa je: NOVA DOSTIGNUĆA I IZAZOVI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI KOLOREKTALNOG KARCINOMA

Skup će se održati 3. svibnja 2017. u 9,00 sati u zgradi Sveučilišnih Odjela na Kampusu.

Oznake: , , , ,


RSS  |  Facebook