Facebook inicijativa «Podrška prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija»

Od   /  21. veljače 2017.  /  Nema komentara

Udruga Universitas prenosi vijest o Facebook inicijativi nekadašnjih studenata filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci čiji tekst prenosimo u cijelosti.

Ponukani tekstom objavljenim na portalu Dnevno.hr (@PortalDnevno.hr) u ponedjeljak 20. veljače 2017. godine pod naslovom «Spriječimo posrbljavanje riječkog Sveučilišta te stvaranje SAO Krajine u Rijeci!» nekadašnji studenti studija filozofije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (generacija upisana u akademskoj godini 2002/2003.) snažno osuđuju poruke govora mržnje koje nepotpisani autor ovoga teksta iznosi te se protivimo ovakvim i sličnim insinuacijama usmjerenim prema građanima Republike Hrvatske. Smatramo krajnje nedopustivim da se u hrvatskom medijskom prostoru dopuštaju i distribuiraju poruke kojima se na ovaj način apostrofiraju pojedinci te se implicira njihova nacionalna ili vjerska pripadnosti. U tom kontekstu pozivamo odgovorne institucije, prvenstveno predsjednicu Republike Hrvatske, predsjednika Vlade i Sabora te Hrvatsko novinarsko društvu, na javnu osudu ovakvoga čina.
Također, ovime izražavamo snažnu podršku našoj nekadašnjoj profesorici, danas prorektorici Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježani Prijić-Samaržija, čije je profesionalno znanstveno-nastavno i javno djelovanje ovim tekstom dezavuirano na krajnje neprimjeren način.

Inicijativa poziva sve građane da svojim potpisom u komentaru teksta objavljenog na Facebook stranici inicijative izraze svoju podršku tekstu izjave čemu se Udruga Universitas pridružuje i poziva svoje članove da se odazovu pozivu Inicijative.

Oznake: , , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.