Potpisivanje Sporazuma o sudjelovanju u izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog studija Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci s Institutom za fiziku

Od   /  14. lipnja 2016.  /  Nema komentara

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održano je svečano potpisivanje Sporazuma o sudjelovanju u izvođenju poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) Fizika Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci s Institutom za fiziku. Potpisnici Sporazuma su: ravnatelj Instituta za fiziku dr. sc. Slobodan Milošević, rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin i pročelnica Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić.

Ovim se Sporazumom utvrđuje da će nositelj doktorskoga studija Fizika biti Sveučilište u Rijeci, a Institut za fiziku će djelovati u izvedbi studija, kao suradna ustanova.

Više pročitajte na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Oznake: , ,


RSS  |  Facebook