UNESCO-vi kurikulumi za edukaciju znanstvenika i knjižničara o otvorenom pristupu

Od   /  25. ožujka 2015.  /  Komentari isključeni za UNESCO-vi kurikulumi za edukaciju znanstvenika i knjižničara o otvorenom pristupu

UNESCO je u suradnji s CEMCA-om (Commonwealth Educational Media Centre for Asia) objavio kurikulume za obrazovanje znanstvenika i knjižničara o otvorenom pristupu. Spomenuti kurikulumi se sastoje od 5 (za znanstvenike), odnosno 4 modula (za knjižničare) u kojima se obrađuju relevantne teme vezane uz znanstvenu komunikaciju, otvoreni pristup, načine ostvarivanja istoga, pitanja vezana uz autorskih prava, mogućnosti dijeljenja sadržaja u otvorenom pristupu te znanstvenicima uvijek zanimljivo vrednovanje rezultata znanstvenog rada, posebice u kontekstu otvorenog pristupa. Kurikulum namijenjen knjižničarima dodatno obrađuje i područja kao što su upravljanje sadržajima i pitanja vezana uz izgradnju i interoperabilnost informacijske infrastrukture namijenjene podršci otvorenom pristupu.

Kurikulumi se mogu preuzeti s mrežnih stranica UNESCO-a, a dostupni su pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) licencom, što znači da materijale možete slobodno koristiti i prerađivati pod uvjetom da novonastale materijale dalje dijelite pod istom licencom.

Više o objavljenim kurikulumima i poveznice na same cjelovite tekstove kurikuluma možete pronaći na Blogu Knjižnice IRB-a.

Kurikulum namijenjen znanstvenicima:

Modul 1: Znanstvena komunikacija (engl. Scholarly Communications)

Modul 2: Koncepti otvorenosti i otvorenog pristupa (engl. Concepts of Openness and Open Access)

Modul 3: Prava intelektualnog vlasništva (engl. Intellectual Property Rights)

Modul 4: Vrednovanje znanstvenog rada (engl. Research Evaluation Metrics)

Modul 5: Dijeljenje vlastitih publikacija u otvorenom pristupu (engl. Sharing your Work in Open Access)

Kurikulum namijenjen knjižničarima:

Modul 1: Uvod u otvoreni pristup (engl. Introduction to Open Access)

Modul 2: Infrastruktura otvorenog pristupa (engl. Open Access Infrastructure)

Modul 3: Upravljanje sadržajima (engl. Resource Optimization)

Modul 4: Interoperabilnosti i pretraživanje (engl. Interoperability and Retrieval)


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.