Međunarodni znanstveni skup Autobiography in Context

Od   /  20. studenoga 2014.  /  Komentari isključeni za Međunarodni znanstveni skup Autobiography in Context

21. i 22. studenoga na Filozofskom fakultetu u Rijeci održava se međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Autobiography in Context / Autobiografija u kontekstu. Na skupu će izlagati tridesetak izlagača iz Irske, Norveške, Švedske, Austrije, Mađarske, Rumunjske, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Predavanja su interdisciplinarana i većim dijelom obuhvaćaju područje književnosti, anglističkih studija, kulturnih studija i filozofije. Održati će se tri plenarna izlaganja Dr Charles I. Armostrong, Sveučilište u Agder, Norveška (u okviru Znanstvenog kolokvija Sveučilišta u Rijeci), Dr. Stipe Grgas, Sveučilište u Zagrebu i Dr Nora Sellei, Sveučilište u Debrecenu, Mađarska, te šest tematskih seminara. Skup se održava na engleskom jeziku i otvoren je za javnost.

Otvorenje skupa je u petak 21. studenoga 2014. u 10.30 u prostoriji 006 na Filozofskom/Učiteljskom fakultetu.

Od 12.30 izlaganja će se u petak 21. i subotu 22. studenoga održavati na drugom katu Filozofskog fakulteta prostorija 207.

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.