Međunarodna konferencija o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru – poziv za dostavu radova i sudjelovanje na konferenciji

Od   /  20. rujna 2014.  /  Nema komentara

Prenosimo poziv na Međunarodnu konferenciju o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Poštovana/i,

Pozivamo sve zainteresirane dionike iz stručne i akademske javnosti koji se bave temama koje se tiču Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na Međunarodnu stručnu konferenciju, čija je tema razvoj i implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Konferencija će se održati u Slavonskom Brodu, 4. i 5.12.2014. u sklopu IPA projekta “ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja (za preddiplomski, diplomski i doktorski studij)”.

Pozivamo vas da sadržaj konferencije i pripadajući Zbornik radova obogatite svojim radovima na teme razvoja i implementacije Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, standarda kvalifikacija, ishoda učenja, suvremenih metoda poučavanja, razvoja ključnih kompetencija, osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i slične, koji će biti objavljeni u tiskanom Zborniku radova konferencije i distribuirani svim posjetiteljima. Napominjemo kako i bez sudjelovanja na samoj konferenciji možete poslati svoje radove koje ćemo rado uvrstiti u zbornik radova s konferencije. Više informacija o konferenciji: http://me4catalogue.sfsb.hr/_Data/Files/140908101619394.pdf.

Ljubazno vas molimo da do 30.09.2014. pošaljete sažetke svojih radova na odobrenje. Detaljne upute vezane za predaju sažetaka, te za pisanje i prezentaciju radova koji će biti uvršteni u program konferencije te zbornik radova možete pročitati ovdje: http://me4catalogue.sfsb.hr/konferencija/prvi_poziv/default.aspx

ME4CataLOgue projekt prepoznat je kao važna inicijativa na nacionalnoj razini jer okuplja sve visokoobrazovne institucije iz područja strojarstva u Hrvatskoj. Najvažniji ishod ovog projekta bit će katalog kvalifikacija u polju strojarstva u Hrvatskoj, a jedan od ciljeva je kroz trajanje projekta educirati studente, nastavno osoblje i širu javnost o prednostima primjene HKO. Nositelj projekta je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, a partneri na projektu su Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Tehnički fakultet u Rijeci i Institut za razvoj obrazovanja. Projekt se provodi u sklopu IV. komponente IPA programa „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskoga okvira (HKO)“ i sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: http://me4catalogue.sfsb.hr.

Zahvaljujemo vam unaprijed na vašem doprinosu.

Srdačno,

Institut za razvoj obrazovanja

Oznake: ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook