Međunarodna konferencija o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru – poziv za dostavu radova i sudjelovanje na konferenciji

Od   /  20. rujna 2014.  /  Komentari isključeni za Međunarodna konferencija o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru – poziv za dostavu radova i sudjelovanje na konferenciji

Prenosimo poziv na Međunarodnu konferenciju o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Poštovana/i,

Pozivamo sve zainteresirane dionike iz stručne i akademske javnosti koji se bave temama koje se tiču Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na Međunarodnu stručnu konferenciju, čija je tema razvoj i implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Konferencija će se održati u Slavonskom Brodu, 4. i 5.12.2014. u sklopu IPA projekta “ME4CataLOgue – Hrvatski katalog znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva temeljen na ishodima učenja (za preddiplomski, diplomski i doktorski studij)”.

Pozivamo vas da sadržaj konferencije i pripadajući Zbornik radova obogatite svojim radovima na teme razvoja i implementacije Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, standarda kvalifikacija, ishoda učenja, suvremenih metoda poučavanja, razvoja ključnih kompetencija, osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i slične, koji će biti objavljeni u tiskanom Zborniku radova konferencije i distribuirani svim posjetiteljima. Napominjemo kako i bez sudjelovanja na samoj konferenciji možete poslati svoje radove koje ćemo rado uvrstiti u zbornik radova s konferencije. Više informacija o konferenciji: http://me4catalogue.sfsb.hr/_Data/Files/140908101619394.pdf.

Ljubazno vas molimo da do 30.09.2014. pošaljete sažetke svojih radova na odobrenje. Detaljne upute vezane za predaju sažetaka, te za pisanje i prezentaciju radova koji će biti uvršteni u program konferencije te zbornik radova možete pročitati ovdje: http://me4catalogue.sfsb.hr/konferencija/prvi_poziv/default.aspx

ME4CataLOgue projekt prepoznat je kao važna inicijativa na nacionalnoj razini jer okuplja sve visokoobrazovne institucije iz područja strojarstva u Hrvatskoj. Najvažniji ishod ovog projekta bit će katalog kvalifikacija u polju strojarstva u Hrvatskoj, a jedan od ciljeva je kroz trajanje projekta educirati studente, nastavno osoblje i širu javnost o prednostima primjene HKO. Nositelj projekta je Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, a partneri na projektu su Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, Tehnički fakultet u Rijeci i Institut za razvoj obrazovanja. Projekt se provodi u sklopu IV. komponente IPA programa „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskoga okvira (HKO)“ i sufinancirala ga je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o projektu možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: http://me4catalogue.sfsb.hr.

Zahvaljujemo vam unaprijed na vašem doprinosu.

Srdačno,

Institut za razvoj obrazovanja

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.