Call for the application for the UNESCO ESD Youth Conference – 7 November 2014 in Okayama, Japan

Od   /  09. svibnja 2014.  /  Komentari isključeni za Call for the application for the UNESCO ESD Youth Conference – 7 November 2014 in Okayama, Japan

Prenosimo obavijest o UNESCO-ovoj konferenciji za mlade Obrazovanje za održivi razvoj (UNESCO Education for Sustainable Development Youth Conference) koja će se održati 7. studenoga 2014. u Okayami, Japan. Organizatori konferencije su Ministarstvo znanosti, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana, Japansko nacionalno povjerenstvo za UNESCO, Grad Okayama i Zaklada Goi Peace. Radni jezik konferencije jest engleski sa francuskim i japanskim simultanim prijevodom, ali samo na plenarnoj sjednici.

Konferencija će biti organizirana kao dio UNESCO-ove Svjetske konferencije o Obrazovanju za održivi razvoj koja će se održati u Aichi-Nagoya kako bi se obilježio kraj UN-ovog desetljeća za Obrazovanje za održivi razvoj (DESD, 2005.-2014.). Cilj konferencije je mladim ljudima pružiti priliku da razmjenjuju ideje i iskustva i razgovaraju o načinima za daljnje promicanje obrazovanja za održivi razvoj na globalnoj razini. Nakon završetka konferencije, mladi će moći aktivno sudjelovati na Svjetskoj konferenciji o Obrazovanju za održivi razvoj (Aichi-Nagoya od 10. do 12. studenoga 2014.) te razmijeniti poglede i mišljenja sa stručnjacima.

Svaki sudionik sam ispunjava prijavni obrazac (http://www.unesco.org/new/en/youthconference) kojeg dostavlja zajedno sa pismom preporuke organizacije/udruge nadležne za ESD direktno na sljedeću adresu: .

Rok za podnošenje prijava je 1. lipnja 2014., a izabrani sudionici će biti obaviješteni o rezultatima prijava do 15. kolovoza 2014. Ministarstvo znanosti, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana će osigurati povratnu avionsku kartu do Japana, kao i smještaj, obroke i prijevoz u Japanu. Sudionici sam plaćaju prijevoz od svoje kuće do najbližeg aerodroma, vize, putno osiguranje i ostale troškove tijekom njihovog boravka u Japanu.

U nastavku dostavljamo pismo i vodič u kojem se nalaze dodatne informacije o postupku prijave.

Letter UNESCO ESD Youth Conference
UNESCO ESD Youth Conference Application Guidelines

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.