Poziv na javnu raspravu: upitna lokacija VK Jadran

Od   /  08. travnja 2014.  /  Komentari isključeni za Poziv na javnu raspravu: upitna lokacija VK Jadran

Prosljeđujemo pismo Veslačkog kluba Jadran iz Rijeke.

Poštovani,

Želimo Vas obavijestiti, te ovim putem i pozvati, na Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Rijeke.

Danas se na prostoru Delte nalaze lučka skladišta za drvo, gradski autobusni kolodvor, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te nama najdraži veslački klub ”Jadran”. Spomenute izmjene GUPa, mijenjaju urbanistički plan Delte, te bi se na mjestu lučke zone trebali izgraditi poslovno stambeni prostori, parkovi te novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, koji bi trebao biti upravo na mjestu našega kluba.

Jasno je, da bi se tim potezom naš klub morao srušiti i premjestiti, no ono što je najteže u cijeloj priči je to da novim projektom, kao i novim urbanističkim planom nije uopće predviđeno novo mjesto veslačkog kluba. Što drugo zaključiti nego da s tim potezom nestaje veslački klub, a samim time i veslanje kao sport u gradu Rijeci.

Tijela kluba, na čelu s predsjednikom, Andrejom Smilovićem, puno rade i zalažu se za rješavanje tog pitanja. Bilo je mnogo razgovora i susreta sa čelnim ljudima riječkog sporta i gradske uprave, tako da su i oni upoznati s našim problemom. Za sada ne postoji alternativa trenutnoj lokaciji VESLAČKOG DOMA.

9. travnja, u 18:30, u gradskoj vijećnici (Korzo 16), održati će se javna rasprava na temu prijedloga izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Rijeke. Na toj raspravi ćemo izraziti svoj problem, te predložiti neko novo rješenje. Za nas bi optimalno rješenje bilo kada bi nas ostavili na istom mjestu te nas uklopili u novi urbanistički plan. Na kraju, zašto i mi nebismo bili dio novoga plana, kada se na ovom mjestu nalazimo 80 godina.

Javna rasprava je otvorenoga tipa, stoga mogu doći svi zainteresirani i braniti naše interese, a u konačnici i našu egzistenciju. Naravno, ovim putem pozivamo, prije svega veslače i trenere, i one bivše i sadašnje, aktivne i neaktivne, zatim ostale sportaše, roditelje, prijatelje, poznanike… da dođu i podrže nas.

Također Vas molimo da preko svojih klubova, udruga, tvrtki, Vas osobno pošaljete pismo potpore prema našem Klubu na našu email adresu te na znanje ( CC ) na gradonačelnika Rijeke mr.sc. Vojka Obersnela () i na pročelnika Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Srđana Škunca, d.i.a. i.g. (). Smisao pisma je dati do znanja što VK Jadran znači u rječkom, hrvatskom veslanju kroz povijest, što znači ne znati gdje ga izmjestiti, socijalna osjetljivost problema i još mnogo toga, a uvijek u tonu proaktivne dostojanstvene kritike bez omalovažavanja.

Pregled novinskih članka molim pogledajte na web stranici kluba;

, a detalje prijedloga izmjena GUPa na stranici Grada Rijeka http://www.rijeka.hr/IzmjeneidopuneGUP2014_javni_uvid__Javna_rasprava

Na svakom dopisu podrške a posebno na Vašem dolasku na javnu raspravu smo Vam zahvalni!

Hvala

Sportski pozdrav,

VK Jadran
Delta 1
Tel: 051/211-021
Fax: 051/322-358

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.