An 8-minute survey on academic developers’ academic backgrounds

Od   /  24. veljače 2014.  /  Komentari isključeni za An 8-minute survey on academic developers’ academic backgrounds

Prenosimo:

Dear academic development colleagues in Aotearoa New Zealand,

Thank you to those of you who have already participated in our study on the academic backgrounds of educational developers around the world.

So far, we’ve received over 800 responses, including 1 from Croatia. Developers’ locations (for those who answered this question) are shown in the graphic below.

If you’re still interested in participating in this 8-minute survey, please click on the following link to complete the online consent form and access the survey: https://www.surveymonkey.com/s/XFVMZZW

The survey remains open until this Friday 28 February 2014.

Please also feel free to forward this message to any colleagues in educational development around the world whom you think might be interested in participating.

Further details about the survey are given below. We’ll be presenting our initial findings at ICED 2014 in Stockholm.

Mnogo hvala for giving this your consideration.

Best wishes,

David A Green, PhD | Seattle University, WA, USA
Deandra Little, PhD | Elon University, NC, USA

FURTHER DETAILS

Definition:

By ‘educational developers,’ we mean people who are engaged in supporting academics (lecturers, faculty, etc.) to improve academic practice broadly (e.g., learning and teaching, research practice, e-learning, academic leadership). Also called ‘academic developers’ and ‘faculty developers’ in some parts of the world.

Purpose:

We aim to identify linkages between developers’ prior academic disciplines and their work in educational development with a view to enhancing developers’ success as agents of change in cross-disciplinary spaces.

Ethics approval:

This study has been approved by Seattle University’s Institutional Review Board. Full information is provided in the online consent form.

Link to survey: https://www.surveymonkey.com/s/XFVMZZW

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.