Predstavljene preporuke za unapređenje sustava financiranja visokih učilišta i studentskog standarda u Hrvatskoj

Od   /  18. prosinca 2013.  /  Komentari isključeni za Predstavljene preporuke za unapređenje sustava financiranja visokih učilišta i studentskog standarda u Hrvatskoj

Ministar Jovanović i predstavnici Instituta za razvoj obrazovanja zajednički predstavili publikaciju “Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke”

Institut za razvoj obrazovanja i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta predstavili su jučer, 16. prosinca 2013., publikaciju pod nazivom “Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija u Hrvatskoj: analiza i preporuke”. Publikacija sadrži analize i preporuke za unaprjeđenje sustava financiranja visokih učilišta i studentskog standarda u Hrvatskoj, a rezultat je međunarodnog projekta “ACCESS: Prema pravednom i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj”. Projekt je financirala Europska komisija kroz program TEMPUS, a sufinanciralo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Autori publikacije su domaći i međunarodni stručnjaci, a izdavač je Institut za razvoj obrazovanja (IRO). Publikacija, prezentacije i slike s predstavljanja su dostupni na internetskoj stranici projekta ACCESS http://www.tempus-access.info/javno-predstavljanje/798/.

Uvodnu riječ na predstavljanju održao je ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović koji je tom prilikom istaknuo kako projekt ACCESS i njegova završna publikacija predstavljaju važan doprinos oblikovanju javnih politika na temelju prikupljenih podataka, stručnih analiza te partnerskog dijaloga s ključnim dionicima. Naglasio je kako je Ministarstvo već krenulo u određene reforme koje su u skladu s preporukama projekta, poput financiranja visokih učilišta putem programskih ugovora te izmjenama u studentskom standardu.

Više pročitajte u priopćenju Instituta.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.