Ocjenjivanje rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Od   /  17. prosinca 2013.  /  Nema komentara

Prenosimo uputu MZOS-a javnim znanstvenim instituima i sveučilištima o ocjenjivanje rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Oznake: , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook