OBZOR 2020. – Poziv na info dan (Društveni izazov 2 i Društveni izazov 5)

Od   /  09. prosinca 2013.  /  Komentari isključeni za OBZOR 2020. – Poziv na info dan (Društveni izazov 2 i Društveni izazov 5)

Prenosimo poziv na tematski Informativni dan za program Obzor 2020. u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU, s naglaskom na sljedeća područja:

  • Društveni izazov 2 programa Obzor 2020.: „Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanja mora, pomorstva i unutarnjih voda, i bioekonomija“
  • Društveni izazov 5 programa Obzor 2020.: „Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine“

Informativni dan će se održati 18. prosinca 2013. godine, u prostorijama Agencije za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26 (velika dvorana Leksikografskog zavoda u prizemlju, ulaz iz dvorišta). Info dan će obuhvatiti prezentacije predstavnika Europske komisije, koji će predstaviti radne programe i natječaje za 2014.-2015. godinu za navedena područja/društvene izazove, uvod u program Obzor 2020. te pregled financijskih i pravnih pitanja programa. Bit će predstavljeno i hrvatsko sudjelovanje u temama „Hrana, poljoprivreda, i ribarstvo i biotehnologija“ i „Okoliš (uklj. klimatske promjene)“ u sklopu FP7 programa, te će hrvatski partneri u FP7 projektima u navedenim područjima predstaviti svoje uspješne priče i iskustva. Za kraj će biti predstavljeno iskustvo hrvatskog evaluatora u FP7 programu.

Info dan će se održati na engleskom jeziku, bez prijevoda. Ispunjenu prijavnicu treba dostaviti na , najkasnije u ponedjeljak, 16. prosinca 2013.

Preliminarni program Info dana

Prijavnica

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.