Hrvatskoj treba radikalna reforma sustava studentskog standarda

Od   /  05. listopada 2013.  /  Komentari isključeni za Hrvatskoj treba radikalna reforma sustava studentskog standarda

IRO objavljuje preporuke za reformu sustava financijskih potpora za studente uoči 9. Sajma stipendija i visokog obrazovanja.

Hrvatska bi trebala temeljiti nacionalni sustav financijskih potpora za studente na stipendijama koje se dodjeljuju prema kriteriju socioekonomskog statusa, kako bi studenti s financijskim teškoćama mogli pristupiti i uspješno završiti visoko obrazovanje. Paralelno, Hrvatska treba razmotriti uvođenje studentskih zajmova s državnim jamstvima kao dodatnog mehanizma financijske pomoći za studente srednjih primanja. Naposljetku, Hrvatska bi trebala ukinuti neizravne potpore u obliku subvencija (za prehranu, smještaj, prijevoz, povoljni porezni tretman za rad preko studentskog ugovora), budući da subvencije trenutno koriste i studenti kojima financijska pomoć nije potrebna. Time bi sustav financijskih potpora bio pravedniji i učinkovitiji.

Navedene preporuke, koje su rezultat trogodišnjeg međunarodnog projekta, će objaviti Institut za razvoj obrazovanja (IRO) u utorak 15.10.2013. u novoj publikaciji „Financiranje visokog obrazovanja i socijalna dimenzija: analize i preporuke“ uoči održavanja 9. Sajma stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu 15.10. te u Rijeci 17.10.2013. Detaljnije informacije i program Sajma su dostupni na http://www.stipendije.info/hr/sajam i na Facebook grupi “Tražim stipendiju”.

Više pročitajte u priopćenju Instituta.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.