Rezolucija protiv privatizacije javnog visokoskolskog obrazovanja

Od   /  15. listopada 2012.  /  1 komentar

Prenosimo poruku Sindikata visokog obrazovanja i znanosti „Akademska solidarnost“.

Poštovani,

u prilogu vam šaljemo slovensko-hrvatsku „Rezoluciju protiv privatizacije javnog visokoškolskog obrazovanja“, dokument koji su zajednički napisali i zajednički ga objavljuju:

  • sa hrvatske strane: Sindikat visokog obrazovanja i znanosti „Akademska solidarnost“,
  • sa slovenske strane: Visokoškolski sindikat Slovenije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani i Skupina „Angažirani“.

Ideja o ovakvom artikuliranju problema koji su istovjetni u Sloveniji i Hrvatskoj, te o čvršćem povezivanju progresivnih snaga u naše dvije zemlje i zajedničkoj borbi, nastala je tijekom skupa „Otpor i promjene u znanosti, obrazovanju i društvu“ (Ljubljana/Zagreb, 19.-21. 4. 2012.). Od tada do danas nažalost nisu nestali razlozi za zajedničke slovensko-hrvatske reakcije i akcije. Dapače, procesi destrukcije javnog visokog obrazovanja i znanosti u proteklim su mjesecima u obje zemlje značajno uznapredovali.

I u Sloveniji i u Hrvatskoj upravo su u tijeku zakonodavne inicijative koje ne počivaju na analizama i kritičkim razmatranjima situacije u području znanosti i visokog obrazovanja, niti na projekcijama, vizijama i strategijama njihovog razvoja, nego samo nastoje kodificirati i legalizirati destruktivne trendove komodifikacije znanja i obrazovanja, komercijalizacije i privatizacije visokoškolskog i znanstvenog sustava (uključujući problem školarina, programskih ugovora, znanstvenih projekata, znanstvene infrastrukture, itd.), što je pak dijelom šireg problema – privatizacije cjelokupnog područja javnog dobra.

Ova problematika primjereno je obrazložena u donesenoj Rezoluciji, koja završava s jasno istaknutim zahtjevima na kojima će i slovenska i hrvatska strana dosljedno i oštro inzistirati.

Sindikat visokog obrazovanja i znanosti „Akademska solidarnost“

www.akadsolid.com

Rezolucija protiv privatizacije javnog visokoskolskog obrazovanja

Oznake:


Comments

  1. Darko Lončarić napisao:

    Nadam se da će se progresivne snage koje potpisuju ovu rezoluciju srčano boriti za odgovornost akademske zajednice u trošenju novaca poreznih obveznika.

RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.