Rijeka za mlade – klik za tribinu

Od   /  16. lipnja 2012.  /  Nema komentara

Prije četiri godine donesen je Program za mlade Grada Rijeke. Budući da oko 20% stanovništva Rijeke čine mladi u dobi od 15 do 29 godina, Program se smatra jednim od najvažnijih gradskih dokumenata za mlade jer sadrži ciljeve i mjere vezane za različite segmente njihova života. Donesen je za razdoblje od pet godina, a svake se godine donosi poseban akcijski plan koji sadržava detaljnu razradu aktivnosti za tekuću godinu.

Više informacija na portalu Grada Rijeke.

Oznake: ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook