Invitation to the 21st EAN Annual Conference, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 27-29 June 2012

Od   /  04. lipnja 2012.  /  Komentari isključeni za Invitation to the 21st EAN Annual Conference, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 27-29 June 2012

The 21st EAN Annual Conference, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, 27-29 June 2012

The University of Zagreb is pleased to invite you to the 21st EAN Annual Conference, “Access to Higher Education: is it a right, a privilege or a necessity?” (Affordability, Quality, Equity & Diversity), which will take place on 27-29 June 2012 at the University of Zagreb, Croatia.

The conference will discuss the impact of rankings; issues of affordability, quality, equity and diversity; the responsiveness of education systems to new demands and trends. There will be a strong element of student participation within the programme. This year there will be two additional pre-conference training sessions: (i) Creating an accessible academic environment and support services for students with disabilities; and (ii) Developing inclusive teaching and learning methods for diverse student groups.

Participants will also be invited to the SiS Catalyst conference “Children as Change Agents: Putting Global Thinking into Action” free of charge. This event takes place on 26th, a day before the EAN conference.

For more information on both events please see http://www.ean-edu.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=85 or contact Mrs Deniza Drusany, , tel. +385 1 4564 210.

Oznake: ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.