Zaključci Senata o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Od   /  21. travnja 2012.  /  Nema komentara

Na sjednici održanoj 17. travnja 2012. Senat Sveučilišta u Zagrebu, nakon prve rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, donio je sljedeće zaključke.

Oznake:


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook