Obilježavanje 9. prosinca – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Od   /  02. prosinca 2011.  /  Komentari isključeni za Obilježavanje 9. prosinca – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Udruga za razvoj visokoga školstva “Universitas” od akademske godine 2011./2012., suradnik je na projektu “Borba protiv korupcije u akademskoj zajednici – Studenti protiv korupcije” kojega provode udruge Financijski klub i eSTUDENT s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedan od ciljeva Projekta jest potaknuti članove akademske zajednice, a posebno studente, na otvorenu diskusiju o problematici korupcije u akademskoj zajednici te ih motivirati na aktivnije reagiranje na koruptivno djelovanje. Projekt se provodi na Sveučilištu u Zagrebu, a uključivanjem Udruge Universitas svoje je aktivnosti proširio i na Sveučilište u Rijeci.

Ovim putem želimo obavijestiti sve naše članove, korisnike i širu javnost kako će se Udruga Universitas, u okviru projektnih aktivnosti, uključiti u obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije organizacijom okruglog stola na temu „Izazovi suočavanja s korupcijom u akademskoj zajednici“. Okrugli stol održat će se u petak 9. prosinca 2011. godine s početkom u 11.00 sati na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Kampus na Trsatu) u prostoriji 006.

Program okruglog stola bit će objavljen na mrežnim stranicama Universitasa i proslijeđen široj javnosti početkom sljedećeg tjedna. Nadamo se vašem odazivu u što većem broju.

Oznake: , , , , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.