Prof. dr. sc. Goran Kalogjera, počasni doktor znanosti Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju

Od   /  02. studenoga 2011.  /  Komentari isključeni za Prof. dr. sc. Goran Kalogjera, počasni doktor znanosti Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju

Zadovoljstvo nam je izvjestiti vas da je na drugoj sjednici Senata Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju održanoj 27. listopada 2011. godine, počasnim doktorom znanosti – „Doctor honoris causa“ – proglašen dr. sc. Goran Kalogjera, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Senat Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju prihvatio je prijedlog Filološkog fakulteta u Skoplju da se prof. dr. sc. Goranu Kalogjeri, dodijeli titula počasnog doktora iz područja filoloških znanosti. Titula počasnog doktora znanosti dodjeljuje se zbog izrazitog doprinosa razvoju i afirmaciji makedonistike izvan granica Makedonije, kao i zbog njegovog izuzetnog znanstvenog rada na području makedonske književnosti i kulture.

Svečani čin dodjele počasnog doktorata održat će se u Rektoratu Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju, 7. studenoga 2011. godine za vrijeme održavanja svečane obljetnice trideset godina rada i postojanja Instituta za makedonsku književnost.

Dodjeli počasnog doktorata prisustvovat će ministar obrazovanja i znanosti Republike Makedonije mr. Panče Kralev i ministrica kulture Republike Makedonije mr. Elizabeta Kančevska-Milevska. Počasnu će povelju, prof. dr. sc. Goran Kalogjera primiti od rektora Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju, prof. dr. sc. Velimira Stojkovskog.

Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ čestita prof. dr. sc. Goranu Kalogjeri na iznimno visokom priznanju.

Oznake: , , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.