Aktualnosti iz svijeta: HER Data

Od   /  09. studenoga 2011.  /  Komentari isključeni za Aktualnosti iz svijeta: HER Data

Predstavljamo vam novu mrežnu stranicu – HER Data – na kojoj možete pronaći izvješća, članke i korisne informacije o visokom obrazovanju u zemljama Zapadnog Balkana, a koja je dostupna javnosti od 1. studenoga 2011. godine.

Mrežna stranica dio je aktivnosti u okviru međunarodnog suradničkog projekta European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans, kojeg provode: Department of Educational Research of the Faculty of Educational Sciences (PFI), Centre for European Studies (ARENA) sa Sveučilišta u Oslu, Norwegian Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFUSTEP), Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih nauka Sveučilišta u Beogradu i Centar za obrazovne politike iz Beograda.

Osim što će se objavljivati tekstovi renomiranih istraživača u području visokoga obrazovanja, stranica sadrži i poseban odjeljak za tekstove mladih istraživača, doktoranada i postdoktoranada.
Autor prvog teksta, pod nazivom Higher Education in Croatia: Introduction, je Marko Turk, znanstveni novak i asistent na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci i član Izvršnog odbora Universitasa.

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.