Radionice o inovaciji, intelektualnom vlasništvu i poduzetništvu namijenjene doktorandima

Od   /  11. listopada 2011.  /  Nema komentara

Sveučilište u Zagrebu organizira radionice o inovaciji, intelektualnom vlasništvu i poduzetništvu namijenjene doktorandima. Radionice se realiziraju u sklopu projekta TEMPUS OPUS, a prijaviti se mogu doktorandi Sveučilišta u Zagrebu te partnerskih sveučilišta na projektu: Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišta J.J. Strosmayer u Osijeku, Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišta u Skopju (Sv. Ćiril i Metod) te Sveučilišta u Crnoj Gori. Doktorandima zaposlenima na partnerskim sveučilištima bit će pokriveni troškovi puta i smještaja. Radionice se održavaju u listopadu, studenome i prosincu. Više o radionicama pročitajte na mrežnim stranicama Ureda.

Svi doktorandi koji su zainteresirani za primanje obavijesti o novim radionicama za doktorande, mogu se predbilježiti na mailing listu Ureda za doktorske studije i programe putem online prijave na poveznici: http://doktorski.unizg.hr/dokt/radionice

Oznake: , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook