Prijavite se za organiziranje studijskih posjeta!

Od   /  23. rujna 2011.  /  Nema komentara

Agencija za mobilnost i programe EU Vas poziva da se prijavite na Natječaj za organiziranje studijskih posjeta! Studijski posjeti Vam pružaju mogućnost za diskusiju, razmjenu informacija i primjera dobre prakse, kao i priliku za pokretanje projekata s partnerskim ustanovama iz Europe.

Studijski su posjeti namijenjeni osobama odgovornima za razvoj politika obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini i ostalim stručnjacima iz područja obrazovanja i osposobljavanja. Traju od 3 do 5 dana, a okupljaju 10 do 15 sudionika iz zemalja sudionica Programa za cjeloživotno učenje.

Studijske posjete mogu organizirati ustanove ili organizacije koje djeluju na području općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih, podučavanja nastavnika, ustanove koje djeluju na lokalnoj ili regionalnoj razini, a bave se obrazovanjem, sindikati ili udruge poslodavaca, a koji svoja postignuća žele podijeliti s kolegama iz Europe.

Objavljen je natječaj za organizaciju studijskih posjeta u razdoblju od rujna 2012. do lipnja 2013.

Rok za prijavu je 07.10.2011.

Ukoliko se želite prijaviti, slijedite ove korake:

  1. pročitajte Natječaj koji je objavljen na stranicama Agencije (www.mobilnost.hr)
  2. proučite Privitak 1. Tematske kategorije koji daje pregled tematskih područja studijskih posjeta
  3. ispunite prijavni obrazac za organiziranje studijskih posjeta
  4. pri ispunjavanju prijave držite se pravila koja su navedena u prijavi
  5. pogledajte Katalog studijskih posjeta 2011./2012. kako biste vidjeli što se od Vas očekuje i kako biste lakše ispunili prijavu
  6. pročitajte Handbook for organisers (Priručnik za organizatore studijskih posjeta) kako biste vidjeli što se od Vas očekuje i kako biste lakše ispunili prijavu

Potrebno je poslati original i kopiju prijavnog obrasca preporučenom poštom do 07. listopada 2011. na adresu Agencije (Agencija za mobilnost i programe EU, gajeva 22, 10000 Zagreb) te elektronskom poštom na .

Za eventualna daljnja pitanja obratite se na e-mail: .

Oznake: , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook