Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci učestvovao na ERASMUS IP Cross-cultural management programu

Od   /  22. srpnja 2011.  /  Nema komentara

Od 4. do 15. srpnja 2011. godine u Agios Nikolaosu na Kreti je održan ERASMUS Intensive program naziva Cross-Cultural management (CCM-IP), na kojem je po prvi put sudjelovalo i Sveučilište u Rijeci. Cross-Cultural management Intenzivni Program je inicijativa EuroMed Research Business Instituta, osmišljena radi promicanja potrebe za obukom na području međukulturalnog menadžmenta, kako bi postala bitan dio nastavnih planova i programa u cijeloj Europi. Učinkovita obuka i izloženost problemima menadžmenta vezanim uz različitost kultura, poboljšavaju učinkovitost menadžera u širokom spektru međunarodnih i nacionalnih situacija. Program se odvija kroz teorijska znanja i praktične vještine u 5 modula:

  • Kultura kao temelj ljudskog ponašanja – definicija kulture
  • Međunarodni menadžment i kultura
  • Utjecaj kulture na praksu rukovođenja
  • Kultura i komunikacija u menadžmentu
  • Kultura i poslovno okruženje

Program je iniciran 2010. godine, a u njemu je ove godine sudjelovalo 15 sveučilišta iz 10 europskih zemalja među kojima i naše Sveučilište. Uključivanje našeg Sveučilišta u ovaj program inicirala je doc. dr. sc. Ivani First s Ekonomskog fakulteta, koja je svojim znanstvenim istraživanjem iz područja međukulturalnog istraživanja doprinijela sadržaju CCM-IP i time ostvarila pravo našeg Sveučilišta da uključi i svoje studente u program i time postane prvo Sveučilište u Hrvatskoj koje se aktivno bavi temom upravljanja u uvjetima kulturalne različitosti.

Uključivanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u program CCM-IP 2011. godine otvorilo je za petero odabranih studenata našeg sveučilišta nove perspektive razvoja i usavršavanja znanja iz područja kulturološkog menadžmenta neophodnog u međunarodnom poslovanju. Na taj način naše se Sveučilište uvrstilo na kartu modernih europskih sveučilišta koji se aktivno uključuju u prevladavanje kulturoloških razlika između europskih naroda.

Naši studenti koji su učestvovali u programu ističu da ih se «neopisivo dojmio program jer smo u 2 tjedna upoznali izrazito puno ljudi iz različitih zemalja, naučili puno, upoznali nove kulture, u popodnevnom kontaktu sa studentima u stvarnom svijetu odmah i iskusili ono o čemu smo u jutarnjim satima učili na nastavi. Sada želim iskoristiti i mogućnosti Erasmus studentske razmjene jer, tek sada vidim koliko je korisno boraviti i educirati se u sredini okarakteriziranoj različitostima.»

Na kraju je korisno istaknuti da studenti po završetku CCM-IP programa dobivaju Certifikat o sudjelovanju vrijednosti 6 prenosivih ECTS bodova, te da se 2012. godine program CCM-IP održava u Finskoj, a više informacija može se dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta u Rijeci kod gosp. Donadića ().

Oznake: , , , , ,


Leave a Reply


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/univers1/public_html/wp-content/themes/wpuniversity/comments.php on line 33

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook