Napokon pouzdani podaci o uvjetima studentskog života u Hrvatskoj

Od   /  08. lipnja 2011.  /  Nema komentara

U ponedjeljak, 13. lipnja će započeti predstavljanje rezultata istraživanja EUROSTUDENT o socijalnim i ekonomskim uvjetima studentskog života u Hrvatskoj, kojeg je Hrvatska po prvi puta provela u 2010. godini. Institut za razvoj obrazovanja će kroz seriju javnih prezentacija i rasprava od 13.-16. lipnja 2011. na Sveučilištima u Zagrebu, Rijeci i Splitu predstaviti rezultate istraživanja koje, između ostaloga, donosi pouzdane podatke o ukupnim troškovima studiranja u Hrvatskoj, o tome kako studenti financiraju svoj studij, koji je njihov socioekonomski status te u kakvom smještaju žive za vrijeme studija. Rezultati istraživanja će akademskoj zajednici te kreatorima politika i stručnjacima pružiti novi temelj za raspravu o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja i o studentskom standardu u Hrvatskoj.

Raspored javnih prezentacija i rasprava u Zagrebu, Rijeci i Splitu u sklopu kojih će biti predstavljeni rezultati istraživanja EUROSTUDENT dostupan je na www.iro.hr.

EUROSTUDENT je istraživanje koje se paralelno provodi u 27 europskih zemalja s ciljem prikupljanja usporedivih podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Europi. EUROSTUDENT je ujedno jedno od najvećih istraživanja studenata provedenih u Hrvatskoj jer je istraživanju pristupilo čak 4839 hrvatskih studenata.

Socijalna dimenzija je jedan od prioriteta Bolonjskog procesa, a odnosi se na smanjivanje nejednakosti u visokom obrazovanju na način da se potiče veće uključivanje studenata iz ranjivih društvenih skupina te da se otklanjaju zapreke za njihov upis i dovršavanje studija. Istraživanje EUROSTUDENT je glavni mehanizam kojim se prati socijalna dimenzija Bolonjskog procesa, a nalazi hrvatskog istraživanja donose među ostalima odgovore na sljedeća pitanja:

  • koliko ukupno košta studiranje u Hrvatskoj, od školarina i studijskih troškova do troškova stanovanja i prehrane? Koje skupine studenata imaju veće, a koje manje troškove?
  • koliko studenti ovise o obitelji, stipendijama ili plaćenom poslu za financiranje studija?
  • koje su razlike u socioekonomskom profilu studenata sveučilišnih i stručnih studija u Hrvatskoj?
  • koji je udio studenata s fizičkim i mentalnim teškoćama u hrvatskom visokom obrazovanju te koliko su zadovoljni svojim iskustvom studiranja?
  • koliko je hrvatskih studenata studiralo u inozemstvu te koliko ih je uopće zainteresirano za akademsku mobilnost, i što im je najveća prepreka?

Nositelji nacionalnog istraživanja EUROSTUDENT za Hrvatsku su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH i Institut za razvoj obrazovanja. Nacionalno izvješće EUROSTUDENT bit će dostupno u elektronskom obliku na internetskoj stranici www.iro.hr od ponedjeljka, 13. lipnja 2011.

Oznake: , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook