Aktualnosti iz svijeta: Kampanja protiv korporacije rezultirala uhićenjem 56 studenata na 3 američka sveučilišta

Od   /  10. lipnja 2011.  /  Komentari isključeni za Aktualnosti iz svijeta: Kampanja protiv korporacije rezultirala uhićenjem 56 studenata na 3 američka sveučilišta

Na četiri američka sveučilišta u ljetnom je semestru započela Kick Out Sodexo studentska kampanja u kojoj su se studenti koristili sit-in metodom prosvjeda (oblik prosvjeda koji podrazumijeva zauzimanje stolica/mjesta/teritorija tijela/institucije protiv koje se prosvjeduje). Sodexo Food Service je međunarodna korporacija za upravljanje uslugama prehranjivanja, a ima ugovor s više od 600 američkih sveučilišta. Studentskom kampanjom vrši se pritisak na Sodexo i američka sveučilišta, a sa željom da sveučilišta raskinu svoje milijunske ugovore s ovom kompanijom. Radi se o korporaciji s više od 180 000 zaposlenih u SAD-u, te oko 400 000 zaposlenih diljem svijeta, koji, kako se tvrdi u kampanji, nemaju osigurana osnovna radnička prava.

Više o kampanji i studentskim uhićenjima pročitajte u članku i na službenim stranicama kampanje te pogledajte na internet stranicama:

Oznake:


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.