Medijska šutnja o zaključcima dekana splitskih fakulteta

Od   /  16. svibnja 2011.  /  Nema komentara

Zbog nemogućnosti pristupa u medije dekani i prodekani splitskih fakulteta zamolili su putem medija objavu zahtjeva da rektor Sveučilišta u Splitu Ivan Pavić sazove tematsku sjednicu Senata Sveučilišta u Splitu na kojoj bi se raspravljalo i donijelo odluke o o nacrtima prijedloga zakona o sveučilištu, zakona o visokom obrazovanju i zakona o znanosti.

Više pročitajte u članku Lider press-a.

Oznake: , , , , ,


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

RSS  |  Facebook