Kultivator približava knjige studentima

Od   /  05. travnja 2011.  /  Komentari isključeni za Kultivator približava knjige studentima

Projekt vrijedan 191 tisuću kuna će započeti u ponedjeljak 11. travnja sajmom znanstvene knjige u auli Filozofskog fakulteta

Gradonačelnik Vojko Obersnel i rektor Sveučilišta u Rijeci Pero Lučin potpisali su u Salonu Grada Rijeke ugovor o suradnji na projektu Kultivator. Iako naziv sugerira drugačije, nije riječ o poljoprivredi, nego kulturi. Projekt se sastoji od niza aktivnosti cilj kojih je integracija studenata u kulturni život grada, za što će u 2011. godini biti potrošeno 191 tisuća kuna. Grad će u tom iznosu sudjelovati sa 100 tisuća, Sveučilište s 40, a ostatak će osigurati partneri. Kako će projekt započeti povećanjem dostupnosti knjige i unapređenjem nakladništva, jedan od najvažnijih partnera jest knjižara Ribook , u kojoj će se sljedećeg tjedna održati četiri predavanja na kojima će sudjelovati 12 predavača. Projekt će započeti u ponedjeljak 11. travnja sajmom znanstvene knjige u auli Filozofskog fakulteta.

Više u članku Novog lista.

Oznake: , , , , ,


RSS  |  Facebook

„Tematska mreža za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ (TEMCO) projekt je koji je pridonio rješavanju problema nekoordiniranog djelovanja organizacija civilnoga društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Svrha projekta bila je jačanje kapaciteta udruga (koje se specifično bave obrazovanjem, razvojem djece ili javnim politikama) za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupnog cjeloživotnog obrazovanja.

Glavni cilj projekta bio je oformiti mrežu udruga, istraživača i drugih dionika za strukturirano i zajedničko bavljenje analizom obrazovnih nejednakosti u cjeloživotnoj perspektivi, predlaganjem rješenja u području javnih politika i zagovaranjem putem dijaloga s javnom upravom.

PROJEKTNI KONZORCIJ:

Institut za razvoj obrazovanja // Forum za slobodu odgoja // Udruga roditelja Korak po korak // Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu // Akademija za politički razvoj // Nansen dijalog centar // Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas” // Udruga gradova u Republici Hrvatskoj // Pučko otvoreno učilište Zagreb // Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Više informacija o projektu dostupno je na mrežnim stranicama Instituta za razvoj obrazovanja i mreže Cjeloživotno učenje za sve.

UNIMARS: marljivi i aktivni riječki studenti projekt je koji se odvijao od 1.listopada 2019. do 1.travnja 2020. nastao je kao svojevrsna nadogradnja projekta UNIKAPS: Kompetencije akademskog pisanja za studente kojeg je PGŽ sufinancirala u trajanju od listopada 2018. do travnja 2019. U novom projektu „UNIMARS – marljivi i aktivni riječki studenti“ temeljna projektna aktivnost bile su tematske radionice namijenjene studentima svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem kojih se na interaktivan način, koristeći metode suradničkog učenja, studente educiralo o ključnim temama čije je razumijevanje i poznavanje ključno za ostvarivanje uspjeha na studiju. Radionice su uključivale sljedeće teme: kritički pristup studiranju, akademski jezik i stil pisanja, pisanje seminarskih radova, akademska čestitost, prezentacijske vještine. Ovaj projekt doprinio je boljem povezivanju i umrežavanju studenata te omogućio studentima u Sveučilišta u Rijeci priliku za stjecanje kompetencija za suradničko učenje, kritičko mišljenje i poštivanje načela akademske čestitosti. Studenti su također potaknuti da preuzmu aktivnu ulogu i odgovornost za svoje učenje, da tragaju za znanjima i novim izvorima informacija te su osnaženi za poštivanje načela akademske čestitosti.